Zpracování osobních údajů

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Účel
Osobní údaje budou zpracovány za účelem registrace a pořádání
19. česko - slovenského foniatrického kongresu 13. - 15. 10. 2022
Hotel Tři Věžičky - Střítež u Jihlavy

Správce osobních údajů
doc.MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA
audio.fon@volny.cz

Seznam osobních údajů, které mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány

  • titul, jméno, příjmení, titul za jménem
  • pracovní zařazení
  • adresa pracoviště, korespondenční adresa
  • e-mailová adresa
  • číslo mobilního telefonu

Jak budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
Údaje bude manuálně zpracovávat doc.MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA;
Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty žádnému dalšímu subjektu.

Doba uchovávání osobních údajů
Maximálně jeden rok po skončení kongresu

Odvolání souhlasu
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, můžete to učinit prostřednictvím e-mailu audio.fon@volny.cz