Registrace

Registrace

Registrace na kongres je uzavřena pro naplnění kapacit. Děkujeme za pochopení.

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce kongresových materiálů a pozvánek na společenské akce bude probíhat u registrační přepážky.
Zde Vám budou poskytnuty veškeré obecné informace týkající se kongresu.

Registrační poplatky

časná registrace do 31.8.2022 pozdní registrace od 1.9.2022 společenský večer 14.10.2022
Lékaři ČS ORL spol. 2.800,- 3.500,- 850,-
Logopedi čs. slov. 2.800,- 3.500,- 850,-
Nečleni organizací 3.500,- 4.000,- 950,-
Lékař či logoped do 35 let 2.300,- 3.000,- 850,-
Lékař důchodce (i bez členství) 2.800,- 3.500,- 850,-
Sestra 1.500,- 2.000,- 850,-

Registrační poplatky jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Upozornění: Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou a pozdní registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.

Registrační poplatek zahrnuje

  • Vstup na odborná jednání kongresu
  • Vstup na doprovodnou výstavu
  • Kongresové materiály
  • Obědy a večeře po celý kongres
  • Coffee breaky
  • Uvítací večer 13.10.2022

Platební podmínky

Bankovní převod

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokračovat ve výběru příslušného registračního poplatku.
Zaplatíte bankovním převodem na účet KB 123–6342980237 / 0100
IBAN CZ8501000001236342980237, Komerční banka a.s., Brno
název účtu: Kongres - MUDr. Mojmír Lejska

Nezbytné: jako variabilní symbol uveďte identifikační číslo (libovolné šestimístné číslo). Do poznámky příjemci je pro identifikaci nezbytné uvést Vaše jméno nebo jméno osoby, za kterou platíte.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude zaslán e-mailem do 14 dnů od přijetí platby nebo při příjezdu na kongres u přepážky registrace.

Podpora mladých lékařů

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP podporuje vzdělávání a účast na vybraných kongresech a seminářích pro mladé ORL lékaře do 35 let. Výše podpory je 3.000 Kč pro 5 lékařů při aktivní účasti na foniatrickém kongresu. Podmínky vyplacení lze nalézt zde»

Zrušení registrace

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem na audio.fon@volny.cz.
Případné vrácení plateb proběhne po skončení kongresu.
Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace Storno poplatek
do 31. 7. 2022 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 1. 8. do 30. 9. 2022 50% registračního poplatku
od 1. 10. 2022 100% registračního poplatku

V případě jakékoli změny registrace ze strany účastníka si organizátoři vyhrazují právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.
V případě zrušení akce z důvodu vyšší moci si organizátoři vyhrazují právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.

Registrace na kongres je uzavřena pro naplnění kapacit. Děkujeme za pochopení.Tyto webové stránky neukládají žádné analytické, preferenční ani marketingové cookies.

hlavní sponzor - partner: