Úvod

Sekce pro foniatrii a audiologii
České společnosti
ORL CHHK ČLS JEP
pořádá


19. česko-slovenský
foniatrický kongres
XXXII. celostátní foniatrické
dny Evy Sedláčkové

13. - 15.10.2022
Hotel Tři Věžičky - Střítež u Jihlavy

Témata:
Diferenciální diagnostika a vyšetřovací metody
Prevence ve foniatrii
Nestandardní indikace kochleární implantace

Důležitá data

Příjem přednášek ukončen!

Registrace na kongres je uzavřena pro naplnění kapacit. Děkujeme za pochopení.

do 30.6.2022 termín do zaslání přihlášek přednášek
do 31.7.2022 termín do zaslání abstrakt přednášek
do 31.8.2022 termín včasné registrace a úhrady poplatků
od 1.9. do 13.10.2022 termín pozdní registrace

Odborný garant: Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA
Kongres je pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č.16 a je ohodnocen 10 kredity.

Tyto webové stránky neukládají žádné analytické, preferenční ani marketingové cookies.

hlavní sponzor - partner: